1. Wybierz system

2. Wysokość

Wpisz wartość w metrach od 4m do 15m

3. Średnica

4. Rodzaj pustaka

5. Wentylacja

6. Dodatki

Dodatkowe 0.25m
Nie
0.25m
0.50m
0.75m

{{ additional.name }} ( {{ additional.price }} PLN )

Podsumowanie

Cena {{ getSystemPrice.toFixed(2) }} PLN netto
({{ (getSystemPrice * 1.23).toFixed(2) }} PLN brutto)

Transport bezpłatny

Wybrano system: {{ systems[form.system].system_name }}
Średnica: Φ {{ form.diameter }} mm
Wysokość: {{ form.height }} m {{ form.additionalPiece ? '+ dodatkowe 0.' + form.additionalPiece*25 + ' m' : '' }}
Pustak: {{ form.block.name }}

Dodatki:
 • {{item.name}}
 • Zamiana na trójnik 45°

Formularz kontaktowy

Pomyślnie wysłano wiadomość.
Błąd

Formularz kontaktowy

Pomyślnie wysłano wiadomość.

Błąd

Centrale wentylacyjne

Oferowane przez fi rmę PRODMAX centrale to kompletne urządzenia wentylacyjne zapewniające fi ltrację i dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń, a także usuwanie powietrza zanieczyszczonego. Równocześnie powietrze wywiewane ogrzewa świeże powietrze nawiewane na drodze wymiany ciepła w wymienniku płytowym przeciwprądowym, o wysokiej efektywności odzysku ciepła. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi.

Istotnymi czynnikami, którymi kierujemy się przy doborze central dla naszych klientów są:

 • Wymiennik ciepła
  Najskuteczniejszy i niezawodny krzyżowo-przeciwprądowy polistyrenowy lub aluminiowy wymiennik o wysokiej efektywności wymiany ciepła (sprawność do 98%), renomowanych fi rm takich jak RECAIR, PAUL czy KLINGENBUR posiadających wieloletnie doświadczenie i oferujących swoje produkty najlepszym na runku producentom central.
 • Wentylator
  Zastosowane zostały silniki elektro komutatorowe prądu stałego (EC) renomowanej fi rmy ROSENBERG z technologią CONSTANT FLOW, dzięki ktrórej centrala utrzymuje stały zadany wy
  dane powietrza, dający gwarancję niezawodności oraz energooszczędnej cichej pracy. Wyposażone w zewnętrzny wirnik i wygięte do przodu łopatki. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy
  najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki EC zapewniają wysoką wydajność i regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki współczynnik KPD (do 90%).
 • Bypass
  Oferowane centrale wyposażone są w by-pass zapewniający w razie potrzeby możliwość schłodzenia pomieszczenia dzięki bezpośredniemu dopływowi chłodnego powietrza do pomieszczeń z zewnątrz w okresie letnim, bez konieczności zastępowania wymiennika kasetami letnimi co z perspektywy czasu i obsługi jest dość uciążliwe w eksploatacji.
 • Regulacja
  Zaawansowana automatyka pozwala precyzyjnie dostosować parametry centrali pod bieżącą instalację oraz panujące warunki pogodowe. Płynna regulacja obrotów wentylatorów, hormonogram czasowy nastaw, kontrola antyzamrożeniowa, regulacja pracy bypassu to tylko niektóre funkcje sterownika pozwalające zoptymalizować pracę jednostki.

Do Centrale wentylacyjne można zastsować: